Yhteistyöoppilaitokset

NuHeViMan yhteistyöoppilaitoksiksi valikoitui erittäin haastavan pohdinnan jälkeen neljä tahoa:
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoelta
Eurajoen lukio
Turun ammatti-instituutti sekä
Kainuun ammattiopisto, Kajaanin toimipiste.

Toimenpiteet käynnistyvät syyslukukaudella 2015.

Kaikille oppilaitoksille avattiin kesän 2015 aikana oma blogisivu, jossa kerrotaan kuluvan vuoden tapahtumista.

Sivut ovat:
nuhevimasedu.blogspot.fi
nuhevimaeurajoki.blogspot.fi
nuhevimaturku.blogspot.fi
nuhevimakajaani.blogspot.fi

____________

Etsimme maaliskuussa projektille yhteistyökumppaneita: 2-asteen oppilaitoksia, alkutuottajia sekä elintarvikeyrityksiä, joita kiinnostaa kumppanuus HEVIMA-tuotteiden menekinedistämisen parissa.

Kumppanioppilaitoksesta projektiin voi osallistua 30-50 opiskelijan joukko vuosittain 2015-2017 syksyinä.

NUHEVIMA-projekissa lisätään nuorten tietoisuutta HEVIMA-tuotteiden terveellisyydestä sekä etsitään uusia entistä tehokkaampia motivointikeinoja HEVIMA-tuotteiden käytön lisäämiseksi. Yksityiskohtien osalta toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä koulujen ja opiskelijoiden kanssa.
Mukaan valittaville kouluille toteutetaan kolme kokonaisuutta,  yksi kunakin toimintavuotena. Syyskuu-marraskuun välisenä aikana toteutettavat toimenpiteet kestävät kerrallaan n. 1-5h.
1. Tiedotuskampanja terveellisestä ruokavaliosta
2. Pitkäjänteinen tutustuminen uusiin makuihin ja tuotteisiin sekä siihen integroitu tiedotus (esim. maistatuksia, teemaviikkoja ruokalassa)
3. Osallistava, uusien HEVIMA-tuotteiden tuotekehitys sekä siihen integroitu tiedotus (esim. työpaja, kokkikurssi tms, mahdollisesti yhdessä koulun ruokapalvelun kanssa) 

Osallistuminen projektiin ei tuota kouluille ylimääräisiä kustannuksia. Projekti tuottaa raaka-aineet, asiantuntijat ja toteutuksen, mutta tarvitsee koululta yhteistyökumppaniksi henkilön niin opetushenkilöstöstä kuin koulun ruokapalveluhenkilöstöstä.

Opiskelijoita haastatellaan ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Lisäksi projekti toivoo, että ennen toimenpiteiden toteutusta ja niiden jälkeen pystyttäisiin mittaamaan koulun ruokapalveluiden hävikkimäärät.

Tulemme mielellämme kertomaan projektista ja siihen osallistumisesta lisää! 

Ota yhteyttä 
projektipäällikkö Susanna Ihanus
p. 050 464 0949
susanna.ihanus(a)utu.fi  ja sovitaan lyhyt tapaaminen.