Projektista

NUHEVIMA-hanke on valtakunnallinen menekinedistämishanke, jonka tavoitteena on vihannesten, hedelmien ja marjojen (HEVIMA) kulutuksen lisääminen itsenäistyvien nuorten (erityisesti lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien) keskuudessa.

Käyttäjälähtöisyyden pohjalta lisätään nuorten tietoisuutta HEVIMA-tuotteiden terveellisyydestä sekä toteutetaan uusia entistä tehokkaampia motivointikeinoja HEVIMA-tuotteiden käytön lisäämiseksi nuorten keskuudessa.


Hankkeella lisätään nuorten opiskelijoiden tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta sekä lisätään nuorten vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Samalla, kun hankkeessa tuetaan nuorten terveellisiä ruokailutottumuksia, parannetaan kotimaisen ruoan ja ruoantuottajien ja -tekijöiden arvostusta nuorten keskuudessa sekä edistetään ravitsemus- ja kouluruokasuositusten vaikuttavuutta.

Muodostettava materiaali on käytettävissä jatkossakin nuorisolle suunnattuun HEVIMA-tuotteiden edistämistyöhön,  hyödyntäjinään pääasiassa valtakunnalliset (ravitsemuskasvaatus, järjestöt) sekä paikalliset toimijat (kunnat, kaupungit, oppilaitokset).

Projekti toteutetaan ainakin kolmella eri paikkakunnalla ja oppilaitoksessa Suomessa.Projektia rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutuvirasto / Ruokaketju-hankkeet.

Projektiaika on 1.3.2015-31.12.2017 ja sen koordinoinnista vastaa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus.