12.8.2016

Tukevatko aistilähtöiset menetelmät terveellisten ruokailutottumusten oppimista?Nuhevima -projektissa on nyt reilun vuoden verran suunniteltu ja testattu kolmea erilaista kasvisten menekinedistämisen menetelmää toisella asteella opiskelevien nuorten parissa. Tutustuminen kasvisten ja hedelmien käyttöön, sekä niiden hyviin ominaisuuksiin niin terveyden kuin ympäristön kannalta on saanut muodon luennoista,  aistilähtöisistä työpajoista sekä tuotekehityspajoista. Projektin tässä vaiheessa on kerätty jo opiskelijoiden omia arvioita hedelmien ja kasvisten kulutuksesta ja makumieltymyksistä, mutta emme voi vielä tehdä johtopäätöksiä eri menekinedistämismenetelmien vaikutuksista.

Eri maissa on kuitenkin aiemmin tutkittu ja testattu erilaisilla menetelmillä lasten ja nuorten ruokailutottumusten muutoksia ja suhtautumista kasviksiin.  On myös pohdittu millä eri näkökulmilla tai motivointikeinoilla päästään parhaimpiin tuloksiin eri ikäisten lasten kohdalla. Olisiko aistilähtöisissä menetelmissä ja erityisesti muissa kuin makuaistiin perustuvissa keinoissa ratkaisu?  Onko tutustuminen uusiin ruokiin parempi aloittaa esimerkiksi käsin koskettelemalla ilman syömistä vai tulisiko vauvat tutustuttaa ensin tuoksujen avulla kasviksiin? Auttaako tuttuuden tunteen luomisessa jokailtaiset satuhetket kasviskirjan parissa ja madaltuuko sitä kautta kynnys maistaa uusia makuja? Mitä jos raaka-aineet ovatkin hauskan muotoisia, tai niistä lähtee puraistessa mukava ääni?  Tai maistamiskokeiluista saa pieniä palkintoja?

Nämä ja monta muuta menetelmää on esitelty review-artikkelissa ”Should healthy eating programmes incorporate interaction with foods in different sensory modalities? A review of the evidence” (Paul Dazeley, Carmel Houston-Price, Claire Hill. British Journal of Nutrition (2012), 108, 769–777). Katsauksen perusteella voidaan sanoa, että innovatiivisia ja oivaltavia menetelmiä on tehty jo monessa paikassa, mutta pitkälle meneviä johtopäätöksiä näistäkään interventioista ei olla vielä pystytty tekemään. Tutkimusta ja rohkeita kokeiluja tarvitaan siis lisää.
Useimpien tutkimusten pääpaino on ollut vahvasti pienten lasten ruokailutottumuksissa.  NUHEVIMAn näkökulmasta mielenkiintoista onkin selvittää, miten kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää nuoriin aikuisiin – vai voiko niitä? Kuinka pitkäaikaisia vaikutukset ovat eri menetelmissä? Artikkelissa nostetaan myös esille se, että avainasemassa menetelmästä riippumatta on se, että lapset nauttivat osallistumisesta eri aktiviteetteihin. Oppimisen tulee siis olla mukavaa ja hauskaa! Siihen myös me pyrimme.
Meillä kaikilla on oma erilainen ruokailuhistoria. Makuja ja ruokailutapoja on omaksuttu ruokapöytien ääressä niin kotona, kouluissa kuin ystävien kesken. Jotkut meistä vierastavat uusia ruokia enemmän kuin toiset ja omien tottumusten muuttaminen vanhempana voi olla jo hankalaa. Mutta toisaalta makumieltymykset voivat myös muuttua iän myötä: entinen luultu “inhokki” onkin nykyisin lempikasvis. Näin kävi itselleni palsternakan kanssa. Luulin, epäilin, hylkäsin vuosiksi ja sitten eräällä ruokakurssilla sain valaistuksen! Ei tarvinnut kuin maistaa ja voittaa hieman vahingossa omat epäluulonsa, ja ihana raaka-aine löysi tiensä keittiööni.
Nyt on opiskeluvuosi jälleen käynnistymässä ja syksy on perinteisesti uusien alkujen aikaa. Haastammekin tänä syksynä kaikki Nuheviman yhteistyöoppilaitokset rohkeasti mukaan maistelemaan ja löytämään (vaikka vahingossa) uusia lempikasviksia ja hedelmiä!
Mukavaa syksyn alkua projektitiimin puolesta,
Susanna