14.3.2016

Nuoret haluavat laadukasta ja maukasta ruokaa – ruokaa jätetään kuitenkin suhteellisen harvoin

Nuoret syövät kouluruokaa, jos laatu vastaa odotuksia. Lähes puolet NuHeViMa-projektissa mukana olevista, toisella asteella opiskelevista nuorista kertoo jättävänsä ruokaa harvemmin kuin kerran viikossa. Yleisin syy, miksi ruokaa kuitenkin jätetään, on se, että maku tai laatu eivät vastaa odotuksia. Noin 30% vastaajista myöntää kuitenkin sen, että syy ruoan jättämiseen on itsessä: tuli otettua liikaa ruokaa lautaselle. Pääosa ruoasta mitä jätetään, on pääruokaa tai lämpimiä kasvislisukkeita.
 
Tietoisuus ruokahävikistä on kuitenkin vahvaa. Vain 10% vastaajista ei tiedä mitä ruokahävikillä tarkoitetaan ja runsaasti tietoa ruokahävikistä saaneita on lähes viidennes nuorista. Tieto asiasta kulkee nuorille tällä hetkellä parhaiten koulun oppitunnilla, sekä television ja sosiaalisen median/internetin välityksellä. 

Kasvisten syönnin määrää tulisi nuorten vielä huimasti parantaa: ensimmäiseen kyselyyn vastanneista 115 opiskelijasta noin puolet söi vain 1-2 annosta kasviksia päivässä, vaikka suositus on 5 annosta. 

Nuhevima-projektissa kehitetään ja testataan vuosien 2015-2017 aikana kolmea eri kasvisten menekinedistämismenetelmää toisella asteella opiskelevien nuorten keskuudessa Turussa, Seinäjoella, Eurajoella ja Kajaanissa. Projektin koordinoinnista vastaa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketju-hankkeet.